‘ฉัตรชัย’เผยธอส.รุกใช้เทคโนโลยี สร้างบริการระดับพรีเมียมให้ลูกค้าทุกคนเข้าถึง หนุนนโยบายรัฐลดความเหลื่อมล้ำ

No Comments เศรษฐกิจ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.เป็นแบงก์รัฐให้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย วันนี้ได้รับเกียรติจากเครือมติชนมาพูดถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของแบงก์รัฐแบงก์หนึ่ง ซึ่ง ธอส.พยายามพัฒนาการให้บริการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ประเทศ และพยายามช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทางการเงินของประชาชน ธอส.มีหน้าที่หลักทำให้คนไทยมีบ้าน ดังนั้น ธนาคารจึงมีแผนงานเรียกว่า Transformation to Digital Services หรือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อเปิดช่องทางการให้บริการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งมูลเหตุที่ทำให้ ธอส.เริ่มแผนงานดังกล่าว เพราะเรากลัว เนื่องจากสมัยก่อนให้ ธอส.เป็นแบงก์เดียวให้บริการที่อยู่อาศัย แต่ผ่านมา 40 ปี แบงก์พาณิชย์เริ่มมาให้บริการในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทำให้ธนาคารเริ่มเสียส่วนแบ่งตลาดไปเรื่อยๆ นายฉัตรชัยกล่าวต่อว่า ขณะนี้กระแสเทคโนโลยีฟินเทคเริ่มเข้ามาในแวดวงการเงิน เริ่มกระทบความอยู่รอดของธนาคาร ดังนั้น ธอส.เริ่มต้นประชุมผู้บริหารพบว่าไลฟ์สไตล์ของคนไทยเริ่มเปลี่ยน อย่างที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีพูดไว้ว่า อยู่บ้าน นอนบนเดียง สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้ ดังนั้นต้องดูว่าทำอย่างไรภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร และในความเป็นแบงก์รัฐ โดยมีข้อสรุปที่ยกแบรนด์ ธอส.ให้ขึ้นไปในอากาศ เนื่องจากขณะนี้ 4จีเริ่มเข้ามาเด็กๆ หลายคนเริ่มเล่นมือถือก่อนพูดเสียอีก ดังนั้น ธอส.มองว่าทำอย่างไรให้คนรู้จัก […]

‘อีจีเอ’ชี้อานิสงส์ไทยแลนด์ 4.0 ดันหน่วยงานรัฐแห่ใช้ระบบคลาวด์พุ่งขึ้น 2,000 ระบบใน 5 ปี

No Comments เศรษฐกิจ

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรืออีจีเอ เปิดเผยในงานแถลงข่าว สถานการณ์คลาวด์ภาครัฐ 2017” ว่า ระบบคลาวด์ภาครัฐ หรือ G-Cloud (Government Cloud Service) เป็นระบบเครือข่าย Fiber Optic ความเร็วสูงที่มีความปลอดภัย ถูกออกแบบให้ทำงานแบบ Multi Data Center เพื่อรองรับการขยายตัวของการจัดเก็บข้อมูลในอนาคต ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมทุกกระทรวง กรม และส่วนราชการระดับภูมิภาค โดยติดตั้งเชื่อมโยงเครือข่ายไปทั่วประเทศ โดยในขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐใช้งานแล้วทั้งสิ้น 772 ระบบ จาก 386 หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้บริการมากที่สุด 72 หน่วยงาน รองลงมาเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ

“เดมเลอร์”ส่ง”ฟูโซ่”ลุยหนัก จัดตั้ง”บริษัทฯ-ลีสซิ่ง”รถบรรทุก

No Comments เศรษฐกิจ

รายงานข่าวจากบริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือดีซีวีที ภายใต้ความดูแลของเดมเลอร์ เยอรมนี ผู้ประกอบการขายรถบัสและรถบรรทุก ประกาศขยายธุรกิจการดำเนินงานของรถบรรทุกเชิงพาณิชย์แบรนด์ฟูโซ่และธุรกิจของแบรนด์ รวมถึงการเปิดตัวฟูโซ่ลีสซิ่ง (Fuso Leasing) เพื่อรองรับความต้องการแบบเต็มศักยภาพให้กับลูกค้าชาวไทย การขยายการเติบโตในตลาดไทยครั้งนี้เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งนายซาช่า ริคาเน็ค ในฐานะประธานกรรมการบริหารของดีซีวีที

กรมหม่อนไหม จัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ดันไหมไทยสู่ตลาดโลก

No Comments เศรษฐกิจ

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมได้จัดงาน “ประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2560” ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ.อุทัยธานี เพื่อกระตุ้นเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่ตลอดไป

ขบ.เดินหน้าสร้างสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค 17 จังหวัด หนุนเชื่อมโยงฐานผลิต-ส่งออก

No Comments เศรษฐกิจ

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า วันที่ 9 มิถุนายน กรมการขนส่งทางบกได้จัดสัมมนา “การทดสอบความสนใจของภาคเอกชน ในการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค” เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของประเทศ และเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะถึงโอกาส ความเป็นไปได้ และความสนใจในการร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคของกรมการขนส่งทางบก ตาม มาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยมีภาคเอกชน ภาคธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกเริ่มดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ และรูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคมาตั้งแต่ปี 2558 รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 แห่ง แบ่งเป็นจังหวัดชายแดน 9 แห่ง ได้แก่ หนองคาย มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส กาญจนบุรี ตาก และ […]

‘คีรี กาญจนพาสน์’ เผยสนใจลงทุนช่อง NOW26

No Comments เศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่โรงแรมอิสติน แกรนด์สาทร นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส กรุ๊ป เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวเรื่องการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ถึงกระแสข่าวลือว่าบีทีเอส กรุ๊ป สนใจซื้อหุ้นกลุ่มสื่อสาร โดยให้ความสนใจลงทุนในช่อง NOW26 ว่า สำหรับช่อง NOW26 เป็นช่องทางการสื่อสารที่อยู่ภายใต้ผู้ถือหุ้น คือ NMG

“กอบกาญจน์”จับมือหอการค้าดันข้าวไทยสู่โปรดักซ์ท่องเที่ยว

No Comments เศรษฐกิจ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารว่า ได้มีการคัดเลือก 10 ร้านอาหารนำร่องในการนำข้าวท้องถิ่น 4 สายพันธุ์มาบรรจุในเมนู โดยภายในเดือนกรกฎาคมนี้ คาดว่าจะขยายผลไปสู่ร้านอาหารต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 300 แห่ง โดยความร่วมมือจากหอการค้าทั่วประเทศช่วยดำเนินการเจรจาให้ พร้อมกับกระตุ้นให้มีการจับคู่ซื้อข้าวโดยตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้โดยตรงให้กับเกษตรกร

พาณิชย์ดัน”ส้มบางมด-ลิ้นจี่บางขุนเทียน”จด “จีไอ” ตั้งเป้าบูมสินค้าท้องถิ่นครบ 77 จังหวัด

No Comments เศรษฐกิจ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งลงพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดการยื่นคำขอสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 จีไอ ขณะนี้เหลือเพียง 8 จังหวัด ที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอจีไอ ได้แก่ กรุงเทพฯ สระแก้ว สิงห์บุรี สมุทรสาคร สตูล กาญจนบุรี ระนอง และกระบี่ แต่ล่าสุดวิสาหกิจชุมชนจอมทองพัฒนา กรุงเทพฯได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าส้มบางมด และลิ้นจี่บางขุนเทียน ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วในการลงพื้นที่ครั้งนี้