โตเกียวเทคเปิดสำนักงานต่างประเทศครั้งแรกที่ สวทช.

No Comments news

โตเกียวเทค ญี่ปุ่น  เปิดสำนักงานต่างประเทศ (ANNEX) แห่งแรก ภายใน สวทช. มุ่งวิจัยร่วมภาคอุตสาหกรรมชั้นนำกับสถาบันการศึกษา ดร.ณรงค์   ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า สวทช.ได้ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น  

ในการจัดตั้งสำนักงานโตเกียวเทคประจำประเทศไทย (Tokyo Tech ANNEX) เป็นครั้งแรกขึ้นในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย   เพื่อมุ่งให้เกิดการวิจัยระหว่างภาคอุตสาหกรรมชั้นนำและสถาบันการศึกษา  ดร.ณรงค์  กล่าวว่า  สวทช.  ได้ร่วมมือกับโตเกียวเทค ดำเนินโครงการ TAIST-Tokyo Tech มาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเป็นปีที่ 11  โดยเป็นโครงการทุนการศึกษาเพื่อผลิตวิศวกรและนักวิจัยในระดับโลก  ประกอบด้วยหลักสูตรสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและองค์กรวิจัยต่างๆ ในประเทศ ซึ่งทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จากโตเกียวเทค และการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี   นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทุนจะได้รับทุนการศึกษาจาก สวทช. ตลอด 2 ปีเต็ม พร้อมโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม  โครงการดังกล่าวนับเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยของประเทศไทยกับหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก สำหรับในปี 2561 นี้ สวทช. และโตเกียวเทค  ได้ขยายความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างบุคลากรรองรับภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น  ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย กับบริษัทต่างชาติ และสถาบันวิจัยต่างๆ เพิ่มมากขึ้น   ด้วยการจัดตั้งสำนักงานโตเกียวเทคประจำประเทศไทย เป็นครั้งแรกขึ้นของภูมิภาคเอเชีย เพื่อเร่งให้เกิดการวิจัยระหว่างภาคอุตสาหกรรมชั้นนำและสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทางการศึกษาและการวิจัยร่วมกัน  ทั้งนี้ได้กำหนดเปิดสำนักงาน ANNEX  ภายในเดือนมีนาคม 2561 นี้ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  พร้อมตั้งเป้าให้เป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ติด 1 ใน 10 ของโลกภายในปี พ.ศ. 2573  ศ.ดร.โยชิโนะ  มิชิมะ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว กล่าวว่า สำนักงานโตเกียวเทคประจำประเทศไทย จะมุ่งให้ความสนใจกับการจับคู่ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกับผู้เชี่ยวชาญ (technical seeds)  ซึ่งการเข้ามาพบปะพูดคุยของคณาจารย์และนักวิจัยจากโตเกียวเทค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยโตเกียวเทคได้ทำความร่วมมือกับ สวทช. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech จากประสบการณ์การทำงานภายใต้โครงการดังกล่าว  คณาจารย์และนักวิจัยจากโตเกียวเทคได้สร้างเครือข่ายกับบริษัท มหาวิทยาลัยชั้นนำ และสถาบันวิจัย เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านการวิจัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews