‘อีจีเอ’ชี้อานิสงส์ไทยแลนด์ 4.0 ดันหน่วยงานรัฐแห่ใช้ระบบคลาวด์พุ่งขึ้น 2,000 ระบบใน 5 ปี

No Comments เศรษฐกิจ

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรืออีจีเอ เปิดเผยในงานแถลงข่าว สถานการณ์คลาวด์ภาครัฐ 2017” ว่า ระบบคลาวด์ภาครัฐ หรือ G-Cloud (Government Cloud Service) เป็นระบบเครือข่าย Fiber Optic ความเร็วสูงที่มีความปลอดภัย ถูกออกแบบให้ทำงานแบบ Multi Data Center เพื่อรองรับการขยายตัวของการจัดเก็บข้อมูลในอนาคต ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมทุกกระทรวง กรม และส่วนราชการระดับภูมิภาค โดยติดตั้งเชื่อมโยงเครือข่ายไปทั่วประเทศ โดยในขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐใช้งานแล้วทั้งสิ้น 772 ระบบ จาก 386 หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้บริการมากที่สุด 72 หน่วยงาน รองลงมาเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ

นายศักดิ์กล่าวว่า หากเปรียบเทียบจากสถิติผู้ใช้งานจะพบว่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ในขณะนั้นมีผู้ใช้งานราว 1,000 ระบบ เนื่องจากลักษณะการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐจะเป็นในลักษณะใช้งานเฉพาะเป็นโครงการเมื่อจบโครงการก็มีการส่งคืน แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 คาดจะมีปริมาณการใช้งานเพิ่มมากขึ้นเนื่อง กระทรวงดีอีได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดส่งทีมงานและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทุกจังหวัด ลงพื้นที่ไปสำรวจยังบ้านของผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนไว้จำนวน 14 ล้านคน ว่าผู้ที่มาลงทะเบียนไว้มีสถานะยากจนจริงหรือไม่ โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ยังระบบคลาวด์ภาครัฐ ทั้งนี้ อีจีเอ ประเมินว่าอนาคตภายใน 5 ปี จะมีผู้ใช้บริการคลาวด์ทั้งสิ้นราว 2,000 ระบบต่อปี เนื่องมาจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่จะมีโครงการต่างๆ ด้านดิจิทัลออกมามากมาย

 

“รัฐบาลยังมีแผนให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเฉพาะของตนเองน้อยลง โดยหันมาใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ หรือ หน่วยงานในสังกัดเดียวกันหรือมีที่ตั้งอยู่ใกล้กัน ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น อนาคตภายในศูนย์ราชการที่มีหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากอาจให้เหลือศูนย์จัดเก็บข้อมูล (ดาต้าเซ็นเตอร์) เพียง 2 แห่งเท่านั้น จากปัจจุบันที่เกือบทุกหน่วยงานมีศูนย์จัดเก็บข้อมูลของตนเอง โดยนโยบายดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลดงบประมาณในการลงทุนด้าต้า เซ็นเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันราว 10,000 ล้านบาทต่อปี ได้ลดลงถึง 30% ต่อปี” นายศักดิ์กล่าว และว่า หากหน่วยงานทำระบบเก็บข้อมูลเองต้องใช้งบประมาณจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย งบประมาณจ้างบุคลากรมากมายมหาศาล ปี’59 ภาครัฐประหยัดจากการใช้ จี-คลาวด์ ถึง 900 ล้านบาท ยืนยันว่าเรามาถูกทางในการใช้คลาวด์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ

นายศักดิ์กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าเรื่องการทำ Biz Portal หรือระบบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแบบ “วัน สต็อป เซอร์วิส” ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติไปนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรองบประมาณ ซึ่ง ครม.มีมติให้ขอจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 4,000 ล้านบาท เพื่อทำงานภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี โดยปัจจุบัน อีจีเอ มีบริการ Biz Portal เพื่อเชื่อมต่อกับหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์, กระทรวงแรงงาน, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าภูมิภาค และ การประปานครหลวง อยู่แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ เพราะจริงๆ แล้วยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก เกือบ 10 หน่วยงาน ครอบคลุมทั้งในเรื่องภาษี จนถึงการขอยกเลิกการตั้งบริษัท ซึ่งเป็นหน้าที่ในของอีจีเอ ที่จะบูรณาการเอาไว้ในระบบเดียว คาดอีก 3 เดือนจะมีแนวทางต้นแบบที่เป็นรูปธรรมออกมาเพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรี

 

ขอบคุณ มติชนออนไลน์