หญิงท้องระวังควันบุหรี่มือสอง

No Comments health news

พูดถึง “ควันยาสูบ” คนทั่วไปจะนึกถึง ควันจากบุหรี่มวนซองโดยลืมคิดไปว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่พบเห็นในชีวิตประจำวันยังมี บุหรี่ยาเส้นมวนเองรวมอยู่ด้วย แล้วทราบหรือไม่ว่า ในบรรดาผู้สูบคนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง สูบบุหรี่ทุกประเภทรวมกันจำนวน 10.7 ล้านคนนั้น (สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจล่าสุด ปี 2560) สัดส่วนผู้สูบยาเส้นมวนเองมีมากเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูบทั้งหมด

นี่คือข้อบ่งชี้ว่าในบรรดาควันยาสูบมือสองที่ผู้หญิงและเด็กรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้สูบแต่ได้รับสัมผัสนั้นเป็นควันยาสูบที่มาจากบุหรี่ซองและยาเส้นมวนเองครึ่งต่อครึ่ง การที่รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่ คือ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ที่ครอบคลุมถึงการปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษียาสูบเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มาตรการภาษีอัตราใหม่ส่งผลให้ราคาบุหรี่ราคาถูกในท้องตลาดถีบตัวสูงขึ้นเป็น 60 บาทต่อซองซึ่งเป็นราคาต่ำสุด โดยคาดว่าจะทำให้ลดจำนวนผู้สูบลงได้ และเท่ากับว่าปริมาณควันยาสูบก็จะลดลงด้วย แต่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ ผลกระทบทันทีคือ ผู้สูบเลิกซื้อบุหรี่ เพราะราคาสูงเกินไป แต่ยังไม่เลิกสูบ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ราคาต่ำกว่าบุหรี่มากๆ จึงถูกนำมาสูบแทนที่ นั่นก็คือ ยาเส้นมวนเอง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวในงานแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งจัดโดยองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคหัวใจและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมรณรงค์ “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” บอกว่า ประเด็นที่น่าเป็นห่วงในตอนนี้คือ สังคมไทยกำลังลืมไปว่า “สูบยาเส้นก็อันตรายเหมือนสูบบุหรี่ “เพราะในขณะที่ใครๆ ต่างพากันรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ แม้แต่รัฐบาลก็ใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยมีมาตรการภาษีที่จัดการกับราคาบุหรี่โดยตรงและรุนแรง ทว่าผลกระทบอีกทางของอัตราภาษีเดียวกันนี้แทบไม่ส่งผลต่อราคายาเส้น แม้จะมีการขึ้นราคาด้วยก็ตาม คาดการณ์ในอนาคตได้ว่า จำนวนผู้สูบบุหรี่จะค่อยๆ ลดลงได้จริง แต่จะมาเพิ่มเป็นจำนวนผู้สูบยาเส้นแทนเพราะปัจจัยเรื่องราคาที่ถูกกว่าหลายสิบเท่า อีกทั้งผู้สูบก็เข้าใจเอาเองว่าสูบยาเส้นมวนเองมีพิษภัยน้อยกว่าสูบบุหรี่ซอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth