ความสามารถในการรับรู้วัตถุที่แตกต่าง

No Comments health news

ความสามารถในการรับรู้วัตถุที่แตกต่างจากพื้นหลังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสายพันธุ์ที่พึ่งพาวิสัยทัศน์ที่จะทำหน้าที่ในสภาพแวดล้อมของพวกเขา วิธีหนึ่งที่มนุษย์บรรลุเป้าหมายนี้คือการจัดองค์ประกอบของฉากต่างๆใน ตามความคล้ายคลึงกันของการเคลื่อนไหวของพวกเขา ปรากฏการณ์นี้ได้รับการศึกษาส่วนใหญ่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปล่อยให้คำถามที่ว่ากลุ่มการรับรู้ดังกล่าวแสดงถึงคุณสมบัติพื้นฐานของระบบภาพโดยทั่วไปหรือไม่

ะเพื่อนร่วมงานได้ตอบคำถามนี้โดยการศึกษาสมองและพฤติกรรมของนกฮูกโรงนาเป็นสัตว์ที่ติดตามจุดสีเข้มบนพื้นหลังสีเทาที่นำเสนอบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ “Owl-Cam” แบบไร้สายได้ติดตามพฤติกรรมการค้นหาด้วยภาพของนกฮูกในชุดการทดลองหนึ่งชุดขณะที่กิจกรรมประสาทใน tectum – ตัวประมวลผลภาพหลักในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ถูกบันทึกไว้ในอีก