กรมหม่อนไหม จัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ดันไหมไทยสู่ตลาดโลก

No Comments เศรษฐกิจ

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมได้จัดงาน “ประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2560” ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ.อุทัยธานี เพื่อกระตุ้นเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่ตลอดไป

“ปัจจุบันผ้าไหมไทยเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ทั้งในด้านความสวยงามและความมีเอกลักษณ์ ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกสูงมีตลาดการส่งออกกว้างขวางเกือบทั่วโลก เพราะผ้าไหมทอด้วยมือที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงาม มีความแวววาวในตัวเองมีลวดลายและสีสันโดษเด่นเป็นพิเศษ แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆ ไหมไทยจึงได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดีและเป็นสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคในต่างประเทศ จึงจำเป็นที่กรมหม่อนไหมต้องสร้างเวทีในการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การออกแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรและผู้ประกอบการพัฒนาฝีมือและการผลิตรองรับอุตสาหกรรมไหมไทยครบวงจรที่กำลังขยายการเติบโตในตลาดภายในและต่างประเทศ”
นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดในการจัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2560” ระดับประเทศในครั้งนี้ แบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 34 ประเภท ประกอบด้วย 1.การประกวดเส้นไหมไทยพื้นบ้าน 6 ประเภท 2.การแข่งขันศิลปะการแสดงภูมิปัญญาหม่อนไหม 1 ประเภท 3.การประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 20 ประเภท 4.การประกวดผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม/รังไหม 2 ประเภท 5.การประกวดออกแบบชุดผ้าไหม 2 ประเภท 6.การแข่งขันทำสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม (ประดิษฐ์พานพุ่มรัชกาลที่10) 1 ประเภท และ 7.การประกวดผลิตภัณฑ์จากทายาทหม่อนไหม 2 ประเภท โดยทุกประเภทที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะนำไปจัดแสดงในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560” ในวันที่ 13 – 17 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้ารับโล่พระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันที่ 14 กรกฎาคมนี้

 

ขอบคุณ มติชนออนไลน์